• Alle produkter

Reklamation

Kunden skal ved modtagelsen, god­kende alle varer i henhold til følgesed­del og at varene ikke er transport­skadet. Transportskader skal påpeges til chaufføren ved modtagelsen af varerne.

For at indgive en reklamation på en vare skal kunden reklamere til Wulff Supplies omgående, dog senest 14 dage efter leveringsdatoen samt ifølge nedenstående reklamationsbe­tingelser.

Reklameres der efter 14 dage, forbehol­der Wulff Supplies sig ret til at afgøre, hvordan ansvaret skal placeres.

Ved reklamation skal kunden kontakte Wulff Supplies kundeservice tlf.: 70104444 e-post: kundeservice@wulffsupplies.dk

Ingen returvarer godkendes uden aftale med os.

Alle varer skal returneres i originalemballagen. Hvis kunden har forårsaget returneringen, beregner vi et gebyr på 10% af ordrens værdi, dog mindst 300 DKK. Ingen returvarer modtages uden returnummer.

Ved reklamation skal altid oplyses:

  • Artikelnummer
  • Ordrenummer
  • Fakturanummer
  • Årsagen til reklamationen

Vær opmærksom på, at et modtaget returnummer ikke er det samme som en godkendt reklamation.

Returnummeret er gyldigt i 14 dage, hvorefter varen skal være returneret til Wulff Supplies. Ved returnering af varen skal fragten til Wulff Supplies være betalt.

Eventuelle transportskader, som følge af mangelfuld emballering, debiteres kunden. Wulff Supplies forbeholder sig ret til produktkontrol af varen, samt en eventuel debitering af en testafgift svarende til 250 DKK ekskl. moms, hvis der ikke konstateres fejl på varen og reklamation afvises.