Købsinformation

Garanti

Vi garanterer, at alle vores produkter er fri for fejl på leveringstidspunktet.

For at din garanti er gældende skal du bruge din faktura. Produkterne leveres med de garantier, som producenten eller leverandøren giver Wulff Supplies A/S.

Ansvar

Hvis der er en fejl, som Wulff Supplies A/S er ansvarlig for, vil Wulff Supplies A/S efter eget valg afhjælpe manglen ved reparation eller udskiftning eller refundere købsprisen. Wulff Supplies A/S har ret til at henvise kunden direkte til producenten eller til producentens servicecentret for berigtigelse af fejl.

Bemærk, at support og fejlmelding kan være på engelsk for i nogle tilfælde ved nogle producenter, og i visse tilfælde kan fejlmelding kun ske via producentens mail eller hjemmeside.

Wulff Supplies A/S erstatningskrav som følge af fejl i vores produkter begrænses til hvad der er anført i disse vilkår og betingelser for salg. Wulff Supplies har derfor ingen direkte eller indirekte ansvar for leveringsforsinkelser, skadelige egenskaber ved varen, produktansvar, tabt fortjeneste, driftstab, tab af lagret information, ekstra arbejde eller anden økonomisk skade.

Priser

Alle viste i webshoppen priser er dine egne forhandlede priser exklusiv merværdiafgift, andre skatter og moms og forsendelse med mindre andet er angivet, men includeret told og importafgifter.

Priser er angivet i danske kroner, medmindre andet er angivet på fakturaen.

Prisklausul

Priserne er underlagt valutaudsving, råvarer og leverandør prisstigninger.

Vi tager forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. I øvrigt gældende bestemmelser i overensstemmelse med LKDs AL91.

Betalningsvillkor

Betaling skal finde sted senest 15 dage efter fakturadato. Renter af for sen betaling med rate på 8%.

Miljøhensyn

Af miljøhensyn haver vi en minimum produktværdigrænse per ordre.